top of page

FUTURE ENERGY

Зелена стена от скандинавски мъх с лого

Зелената стена, която изработихме за Future Energy съдържа три елемента: два цвята скандинавски мъх и лого. Вътрешните форми на скандинавския мъх следват дизайна на самото лого и са негово естествено допълнение. Целта ни бе да ясно да се забелязва приемственост между елементите.

Цвят: Dark Green, Spring Green
Квадратура: 6.3 кв.м

ГАЛЕРИЯ

bottom of page